Op bijna elk congres over energie of het halen van de Parijs-doelstellingen voor het klimaat, en in bijna elk rapport over de energietransitie neemt waterstof een prominente rol in. Waterstof, een reuk- en geurloos niet-giftig gas, wordt ook in het nog op te stellen Nederlandse Klimaatakkoord gezien als dé schakel in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Want waterstof kan fossiele brandstoffen als aardgas vervangen in de industrie en bij huishoudens. En je kunt er groene stroom van bijvoorbeeld windparken in opslaan, zodat je lange periodes waarin de wind niet waait, kunt overbruggen met schone energie. Maar schept al die aandacht voor waterstof niet veel te hoge verwachtingen?

> Lees verder in het Financieele Dagblad