Als afsluiting van het eerste kwartaal van 2020 vindt op woensdag 18 maart de Algemene Ledenvergadering van VIV plaats. Dit keer bij Aeres Tech in Ede; een belangrijke opleider voor onze branche. Naast een inhoudelijk programma en een netwerklunch en -borrel organiseren we die dag ook een rondleiding door het pand van Aeres Tech. Het is namelijk echt de moeite waard om hier eens een kijkje te nemen.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 11.45 uur Verzamelen rondleiding Aeres Tech
 • 12.00 uur Start rondleiding (in groepen)
 • 13.00 uur Netwerklunch
 • 14.00 uur Aanvang inhoudelijk programma
 • 16.30 uur Netwerkborrel
 • 18.00 uur Einde programma

Op de agenda van de Algemene Ledenvergadering staan de volgende punten:

 • Vaststellen agenda en notulen
 • Financieel verslag 2019 en toelichting kascommissie
 • Samengaan VIV in BOVAG (update)
 • Toekomst verbrandingsmotor (update)
 • MBO-opleiding en VIV Academy

De genoemde documenten krijgt u na aanmelding voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail toegestuurd.

Locatie en bezoekadres:
Aeres Tech
Zandlaan 29
6717 LN in Ede

Bent u erbij?

Wilt u er op 18 maart ook bij zijn? Meld u dan vooraf aan via deze link. Wilt u vooraf ook de rondleiding van Aeres Tech volgen? Geeft u dit dan even apart aan in het aanmeldformulier. De beschikbare ruimte is beperkt, dus wees dit keer bijtijds met uw aanmelding, zodat wij weten met hoeveel gasten wij rekening kunnen houden.

PS: Kijk alvast voor meer informatie over Aeres Tech op www.aerestech.nl en www.acole.nl.