Onderzoeksbureau Panteia heeft een transitie- en rekenmodel ontwikkeld, waarmee een klimaatneutrale binnenvaart per 2050 gerealiseerd kan worden. VIV signaleert dat in het onderzoek alleen rekening is gehouden met elektriciteit en waterstof als aandrijfvorm, en dat er geen ruimte voor hernieuwbare brandstoffen is. Het onderzoek is daardoor volgens VIV niet volledig en daarom laat zij met de HAN, TU/e en TNO vervolgonderzoek doen.

In het Panteia-rapport wordt de term klimaatneutraal gebruikt, waarbij de definitie ‘zero emissie’ is. Daardoor is er in het model geen plaats voor hernieuwbare brandstoffen zoals HVO, groengas of e-methanol. De uitkomst van het rapport is dan ook dat alles elektrisch moet worden, of met waterstof en brandstofcel. Het advies van Panteia aan de overheid is dat zij geen ondersteuning voor verbrandingsmotoren moet geven vanaf 2025.

De VIV is ontstemd over dit rapport en dat zij niet heeft mogen meewerken aan het model. De VIV zet vraagtekens bij de totstandkoming van de cijfers en conclusies in het rapport. Daarom laat zij met HAN, TU/e en TNO onderzoek doen naar de toekomst van de verbrandingsmotor. Hierbij worden wel alle opties open gehouden.

Wilt u meer weten of het Panteia-rapport of het onderzoek dat VIV laat doen? Kom dan naar de ALV van VIV op 27 maart bij DPS Power in Dordrecht.

Heeft u interesse in het rapport? Stuur dan  e-mail naar viv@verbrandingsmotor.nl.