Uit een nieuw rapport van The Swedish Club, een onderlinge verzekeraar uit Göteborg (Zweden), blijkt dat verkeerd uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden al tien jaar de belangrijkste oorzaak van schade aan de hoofdmotor zijn.

Het rapport Main Engine Damage werd op 16 november 2015 gepubliceerd en is beschikbaar op de website van The Swedish Club. The Club heeft 1000 claims m.b.t. rompen en machines voor ruim 5400 scheepsjaren aan statistieken onderzocht.

“Schade aan de hoofdmotor vertegenwoordigt bijna 35% van de kosten van machineclaims”, zei Lars Malm, directeur Strategische bedrijfsontwikkeling en klantenrelaties van The Swedish Club. Het is de duurste claimcategorie, met een gemiddelde van ruim een half miljoen dollar per claim. Toch komt schade aan de motor, net als bij vele andere claims uit andere branches, vaak door verkeerd uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. We hebben talloze gevallen gezien waarbij de schade zich vlak na een revisie van de motor door scheeps- of walpersoneel voordoet.”

Schade door een gebrek aan smering is de duurste oorzaak van schade aan de hoofdmotor, met een gemiddeld bedrag van 926.000 dollar per claim door de gevolgschade aan dure onderdelen zoals krukassen.

“We zien vaak personeel met onvoldoende ervaring en opleiding, er zijn geen experts aanwezig bij grote revisies, er is sprake van vervuilde smeerolie en bunkers, en motoronderdelen worden niet volgens de instructies van het management gebruikt of gereviseerd”, aldus Malm. “Het zijn fouten die alleen kunnen worden verholpen door een goed beheersysteem, ondersteund met uitgebreide audits en inspecties.”

Het rapport meldt wel goed nieuws voor de Koreaanse scheepsbouwsector; schepen die in Korea worden gebouwd (bijna 31% van de meldingen bij The Swedish Club), vormen slechts 12% van de totale kosten voor hoofdmotorclaims in de afgelopen drie jaar.

Ondanks technologische ontwikkelingen sinds het laatste rapport uit 2011 worden er voor schepen met motoren met laag toerental naar verhouding minder claims ingediend dan voor motoren met middelhoge en hoge toerentallen.