Na een voortraject van ca. 2 jaar heeft Rijkswaterstaat eind 2013 besloten om na een Europese tender, de hydraulische olie van de Oosterschelde kering te vernieuwen met TOTAL producten. Naast productinhoudelijke eisen waren ook randvoorwaarden als CO2 neutraal leveren en garantie voor zeer lange leverbaarheid van een ongewijzigd product een cruciaal onderdeel van de gunning.
Tussen 1 april en 1 oktober dit jaar is voor de 65 pijlers van kering 700.000 ltr geleverd. Hierbij is de just-in-time levering in de vereiste reinheidsklasse van essentieel belang geweest. Samen met de hoofdaannemer Labrujere Staalbouw is het gelukt om volgens de eisen van Rijkswaterstaat de werkzaamheden te verrichten en voor de aanvang van het stormseizoen op 1 oktober alle systemen ververst te hebben.
Tevens zal de hydraulische olie en de systemen gemonitord worden met het ANAC olie analysesysteem. Het doel hierbij is om de faalkans van de systemen zo laag als mogelijk te houden.

Gezien de vele tijd en energie die in dit project is gestoken, is het verkrijgen van deze order binnen de gehele TOTAL Groep als een waardering voor de geleverde inspanning ervaren. Het is een illustratie van de koppeling van research, productie en technische support die in de TOTAL groep volledig beheerd kan worden voor wat betreft duurzame levering van smeermiddelen.

Film Oosterscheldekering
Omdat dit internationale referentieproject een goede illustratie is van de wijze waarop TOTAL met haar klanten en smeermiddelen technologie omgaat, is een informatieve film van dit project gemaakt.