De ontwikkelingen bij vloeibaar gas gaan heel snel. Ook buiten de transportsector ontstaan toepassingen. Gaan we straks LNG inzetten voor warmte uit piekketels of koude of bio-LPG inzetten als transport-brandstof of voor de productie van elektra en/of warmte? Op dinsdag 1 maart 2016 organiseert de Projectgroep Biomassa & WKK het Seminar ‘Lokale toepassingen van LNG, bio-LNG en bio-LPG’.
Het Seminar vindt plaats in Lelystad en start om 10:00u en eindigt om 16:15u.
Interessante lezingen vanuit Nationaal Platform LNG, Groningen Seaports, Titan LNG, Primagaz, Cryonorm, Osomo en ACCRES worden afgewisseld met een infomarkt. De dag wordt afgesloten met een excursie naar een scala aan testprojecten met o.a. biogas, bio-ethanol, algenteelt en een kleine installatie om biogas vloeibaar te maken. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.