Een van de grote toegevoegde waardes van het VIV-lidmaatschap is dat de VIV een lijst samenstelt in overleg met de RVO, voor energiezuinige scheepsmotoren. Deze regeling is opgenomen in de EIA onder nummer 240612.

Om motoren op deze lijst geplaatst te krijgen, moest de motor ergens op de vermogenskromme minder dan 198 gram/kWh gebruiken. De laatste jaren waren steeds meer fabrikanten in staat deze waardes te halen. Hierdoor stonden we vorig jaar ruim 200 motoren op de lijst.

Door de introductie van Stage V heeft RVO aangegeven dat zij verwachten dat hierdoor de verbruikscijfers naar beneden bijgesteld kunnen worden. Per 1 januari 2020 is door RVO de norm op 195 gram/kWh gezet.

Door deze verandering moet de lijst nu opnieuw samengesteld worden. Immers, de motoren die op de lijst stonden zijn daar terecht gekomen omdat ze voldeden aan het criteria onder 198 g/kwh. De VIV er wederom in geslaagd om de scheepsmotoren op de EIA lijst te handhaven. De komende jaren zal de lijst weer gevuld worden door Stage V gecertificeerde motoren die aan het criterium van EIA voldoen. Namelijk onder een verbruik van 195 gram/kWh.

Hiervoor is de vraag neergelegd bij de OEM’s en importeurs van motoren. Zij moeten de data aanleveren om de motoren op de lijst te zetten. Die lijst wordt dan weer via de VIV gepubliceerd, zodat er voor iedereen een overzicht ontstaat welke motoren voor deze regeling in aanmerking komen.