Condenswater WKK onder de loep

Ontwerp & Uitvoeringsrichtlijn Ontwerp Rookgaskanalen Gasmotoren

Het voorkomen van ophoping van condenswater tijdens stilstand van gasmotoren, kan ondervangen worden door bouwen op afschot of het aanbrengen van extra afvoerpunten in de WKK installatie. Lees meer voor het volledige protocol.

VIV ontwikkelt met lidbedrijven en ROC’s zelf beroepsopleiding

TI Magazine schreef het volgende:
“In de zoektocht naar een betere aansluiting tussen beroepsopleiding en -praktijk heeft brancheorganisatie VIV het heft in eigen handen genomen. Ondersteund door Agentschap NL brancht de VIV in samenwerking met twee ROC’s en achttien aangesloten lidbedrijven zelf een beroepsopleiding op mbo-niveau tot stand.

VOS ULS Flyer 2011

Gebruikt u nog hoogzwavelige brandstof in een moderne dieselmotor, dan verkort u drastisch de levensduur van de katalysator en roetfilters. Maar ook is het gebruik van brandstof, met een zwavelgehalte meer dan 10 ppm, wettelijk verboden m.i.v. 2011 in de binnenvaart. Vraag daarom altijd naar VOS ULS 2011! Verkeerde brandstof kan dus naast schade en extra onderhoud ook
boetes opleveren.

Diesel brandstof in 2011

Zwavelarme brandstof:
De Europese Commissie heeft in de richtlijn voor brandstofkwaliteit 1 vastgesteld dat vanaf 01 januari 2011 alleen nog laagzwavelige brandstof gebruikt mag worden voor o.a. de binnenschepen 2. Dit besluit is door de Nederlandse overheid overgenomen. In deze richtlijn is het maximale zwavelgehalte vastgesteld op 10 ppm (= 0,001%).