Beschrijving van de werkgroep

 • VIV is een publiek-private-samenwerking aangegaan met Da Vinci College, 10 van haar leden en diverse andere partijen zoals de gemeente Dordrecht, Innovam, Netherlands Maritime Technology, Hogeschool Arnhem Nijmegen en diverse VMBO colleges.
 • Doel is het opzetten van een BOL 2 en BOL 3 opleiding verbrandingsmotor techniek
 • Het verzorgen van een doorlopende leerlijn door het koppelen van VMBO aan MBO en MBO aan het HBO
 • Onderdeel daarvan is het opzetten van een praktijkopleiding centrum (POC) voor verbrandingsmotoren. Hierin moeten de volgende zaken worden ondergebracht:
  • Praktijklessen BOL
  • Uitvoeren Proeve-van-bekwaamheid (PvB = examens) voor BBL en BOL
  • Faciliteren van onderwijs aan verbrandingsmotoren door derden
  • Aansluiten VMBO aan MBO
  • Aansluiten MBO aan HBO

Werkgroepleden:

Gerard Martens Holland Diesel Maassluis

Bart Bakker   Sandfirden

Henk de Jong   Wärtsilä

Jaap Been   Dolderman

Tjerk van der Kuip  MTU Benelux

Arie Koedood   Koedood Diesel Service

Niko Dalpis   Emigreen

Maarten Greydanus  PON Power

Marloes de Vries  Da Vinci College

Rein Meester   Gemeente Dordrecht

Marnix Krikke   Netherlands Maritime Technology

Leo Fransen   Innovam

Bram Veenhuizen   Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)

Automotive Center of Expertise (ACE)

Luuk Oortwijn   Penta College

Gerard Schouwstra  IJssel College

Stedelijk Dalton Lyceum

Insula College

Merewade College

Wat is in de tussentijd allemaal bereikt:

 • Het keuzedeel voor VMBO is in samenwerken met de VMBO scholen opgesteld en inmiddels ook uitgebracht.
 • In het VMBO onderwijs moeten per volgend jaar verplicht keuzedelen worden aangeboden. Speciaal hiervoor hebben we een keuzedeel ontwikkeld wat aansluit op automonteur en leerlingen kennis laat maken met grote industriële verbrandingsmotoren.
 • Er is een volwaardig praktijk opleiding centrum (POC) opgebouwd. Dit POC kan ook gebruikt worden voor het verhuren aan derde partijen voor seminars etc. Primair is het echter in gebruik voor het geven van les aan MBO leerlingen in de VM opleiding
 • Daarnaast maken diverse andere organisaties gebruik van het POC
  o ROVC voor het geven van praktijklessen
  o Innovam voor het organiseren van de Regionale Praktijk Training (RPT) dagen
  o Het houden en organiseren van examens (proeve van bekwaamheid)

Vanaf schooljaar 2017 – 2018 gaan alle examens in het kader van de opleiding verbrandingsmotortechniek in het POC worden georganiseerd Ook gaat als onderdeel van de reguliere les pneumatiek en hydraulica gedoceerd worden zodat studenten ook de aansluiting met andere applicaties van verbrandingsmotoren beter kunnen maken.

De commercialisatie van het POC is ook in volle gang. Dit jaar worden daar de nodige stappen in gezet. Dat is ook noodzakelijk want ook na het beëindigen van het project willen we doorgaan met dit mooie initiatief. Zeker als we zien dat de vraag naar technische mensen in de motoren branche steeds verder groeit!