Het project “near to zero” is in 2016 met succes afgerond. In relatief kort tijdsbestek is er op twee fronten onderzoek gedaan naar de mogelijkheden methaanslip op verbrandingsmotoren te verminderen.

Methaanslip is het fenomeen dat motoren die op (aard)gas werken onverbrande gassen doorlaten naar de uitlaat. Aangezien aardgas voor een groot deel uit methaan bestaat en methaan gezien wordt als 32 maal ernstiger dan CO2, is het verminderen van methaanslip van groot belang voor het gebruik van gas als brandstof. Methaanslip kan op twee manieren ontstaan:

  • Bij het spoelen van de motor staan een moment zowel de in- als uitlaat klep open. De nieuwe vulling die bestaat uit luch/gas mengsel, komt door de inlaat klep de cilinder binnen. Als de uitlaat klep open staat gaat een deel van dit mengsel direct de uitlaat in
  • Bij snellopende gasmotoren zal er geen volledige verbranding plaats vinden van het lucht/gas mengsel. Dat wordt veroorzaakt doordat het vlamfront niet snel genoeg kan bewegen zodat met name aan de buitenkant van de cilinder een stuk onverbrande gassen achter blijven. Deze worden door de uitlaat klep afgevoerd

Het project had een internationaal karakter. De VIV is daarvoor op zoek gegaan naar een geschikte partner in het buitenland. Die partner hebben we in Duitsland gevonden in FVV (Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen). De FVV heeft in samenwerking met Karlsruhe Institute of Technologies (KIT) onderzoek utigevoerd naar de mogelijkheid methaanslip achter de motor te verminderen. Daarvoor is samen met KIT uitvoerig gekeken naar de mogelijkheid voor het maken van een methaan katalysator.
Tegelijk is er in Nederland samen met de HAN onderzoek gedaan of de kleppen technologie van No-Nox de methaanslip in de motor verminderde.

De resultaten van beide onderzoeken kunt u hieronder downloaden.

Doel van de werkgroep

  • VIV heeft een internationaal Innovatie Prestatie Contract (IPC) afgesloten met de overheid met het volgende doel
    • Verminderen van emissies van verbrandingsmotoren
  • Binnen werkgroep wordt samengewerkt met Duitse FVV (zusterorganisatie VIV)
  • Focus ligt op het reduceren van methaanslip
  • Duitsland tracht een methaanslip kanalisator te maken
  • Nederland tracht methaanslip in de motor te reduceren

Werkgroepleden:

Gerard Martens  Holland Diesel Maassluis

Jaap Been   Dolderman

Niko Dalpis   Emigreen

Joop van der Holst  Marant

Arie Koedood   Koedood Diesel Service

Bram Veenhuizen  Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)

Bert Michielsen   Omneon

Michel Voorwinde  VIV