Doel van de BBL commissie is de ontwikkelde lesstof voor Mbo 2, 3 en 4 up-to-date te houden. Van 2007 tot en met 2013 is de VIV met diverse partners bezig geweest met het vernieuwen van het studiemateriaal wat wordt gebruikt bij de opleiding Verbrandingsmotorentechniek in de BBL variant. Aangezien de ontwikkelingen in de techniek erg snel gaan is het zaak het trainings- en les materiaal blijvend te laten aansluiten op de behoefte van de bedrijven waarvoor de leerlingen worden opgeleid.

Binnen de BBL commissie wordt daarom samengewerkt met zowel de opleiders die de opleiding Verbrandingsmotortechniek voeren als een aantal bedrijven. In deze samenstelling kan worden gegarandeerd dat er een continue aanpassing ontstaat van het lesmateriaal en de manier waarop dit wordt aangeboden, waarbij de aansluiting van de leerlingen op het bedrijfsleven zo goed mogelijk geborgd wordt.

De BBL Commissie werkt nauw samen met de Onderwijs Commissie en de PPS werkgroep.

In de BBL commissie participeren de volgende bedrijven:

– Stichting Mobiliteitsleren (Voorzitter)

– Holland Diesel Maassluis

– PON Power

– Albeda College

– Da Vinci College

– VIV