De VIV is een vereniging voor inspiratie, innovatie en informatie: initiator en aanspeekpunt voor organisatie-, innovatie-, onderwijs-, en overheidsvraagstukken op het gebied van (hybride) motoraandrijftechniek.

Identiteit

Echte verbinding ontstaat door vertrouwen. Vertrouwen ontstaat door het delen van waarden. Waarden die de mensen en de organisatie kenmerken. Kernwaarden zijn daarmee belangrijk voor (ver-)binding en zijn een cruciaal onderdeel van de unieke identiteit van de VIV.

VIV kernwaarden:

  • ondernemend
  • samen
  • vak-gepassioneerd
  • betrouwbaar
  • innovatief

VIV kerncompetenties:

  • deskundig
  • moderator
  • getting things done
  • communicatie
  • begrip van de context

Missie

Het verbinden van in Nederland gevestigde organisaties in de keten van motoraandrijftechniek om samen tot innovatieve, duurzame en geïntegreerde aandrijving te komen die bijdraagt aan een schonere wereld zonder organisaties en mensen te beperken in hun ondernemings- en bewegingsvrijheid.

Ondernemingen zijn er om te ondernemen. Onze rol ligt op het gebied waar samen meer oplevert dan alleen. Waar vraagstukken de reikwijdte van ondernemingen te buiten gaan.

Visie

We zien…

> een wereld waarin motoraandrijving belangrijk is én steeds belangrijker wordt. Toenemende mobiliteit en logistiek, verregaande automatisering vraagt om bestaande en nieuwe vormen van aandrijving.

> de energie die nodig is voor aandrijving uit steeds weer nieuwe bronnen komt. Fossiele brandstoffen worden gecombineerd met en soms vervangen door elektriciteit (waar mogelijk uit duurzame opwekking). Nieuwe bronnen zullen ontwikkeld en geïntroduceerd worden.

> We verwachten dat rond 2030 vrijwel elke aandrijving hybride zal zijn. Publieke en politieke druk vesnellen de toepassing van steeds schonere aandrijfsystemen

> Dat de integratie tussen aandrijfsystemen een grote opgave is voor de markt.

We geloven…

> Dat brandstofaandrijving nog voor lange tijd belangrijk zal zijn maar dat de combinatie met andere aandrijfenergie steeds vaker gezocht zal worden. Fabrikanten, importeurs/exporteurs en alle bedrijven betrokken  in de keten van aandrijftechniek zullen elkaar beter moeten vinden in integrale-hybride oplossingen. Het voor gebruikers veilig, continu en makkelijk laten werken van systemen vraagt om samenwerking in de keten.

> Dat – specifiek Nederlandse ondernemingen – zeer geschikt zijn om marktexpert en marktautoriteit te zijn op het gebied van hybride motoraandrijving. En zo een erkende gidsfunctie kunnen hebben in de wereld van toekomst gerichte aandrijftechniek. Waarmee zij de waarde van de BV Nederland kunnen vergroten.