Voor het VIV lidmaatschap is jaarlijks een contributiebedrag verschuldigd. Dit bedrag wordt gebaseerd op het aantal FTE’s dat binnen een bedrijf actief is.

Voor 2020 ziet deze verdeling er als volgt uit:

Non Profit organisatie

471Jaar

1 t/m 2 FTE

1004Jaar

3 t/m 5 FTE

1299Jaar

6 t/m 10 FTE

1594Jaar

11 t/m 25 FTE

1920Jaar

26 en meer FTE

2392Jaar

Contributie Plagamo

Naast het VIV lidmaatschap kan een bedrijf ook lid worden van het Platform Gas Motoren (Plagamo). Dit platform stelt zich ten doel gasmotoren in Nederland technisch te ondersteunen en het imago van gasmotoren te verbeteren. Meer over de activiteiten van Plagamo vindt u op de website onder projecten / werkgroepen.

Lid worden van Plagamo kan op twee manieren:

  • Via het lidmaatschap van de VIV. Voor 2020 geldt dan een lidmaatschapsvergoeding van 2000,– Euro
  • Direct lid worden via BlueTerra. Voor 2020 geldt dan een lidmaatschapsvergoeding van 3000,– Euro