Voor het VIV lidmaatschap is jaarlijks een contributiebedrag verschuldigd. Dit bedrag wordt gebaseerd op het aantal FTE’s dat binnen een bedrijf actief is.

Voor 2018 ziet deze verdeling er als volgt uit:


Non Profit organisatie

458Jaar

1 t/m 2 FTE

975Jaar


3 t/m 5 FTE

1262Jaar

6 t/m 10 FTE

1548Jaar


11 t/m 25 FTE

1865Jaar

26 en meer FTE

2323Jaar

Contributie Plagamo

Naast het VIV lidmaatschap kan een bedrijf ook lid worden van het Platform Gas Motoren (Plagamo). Dit platform stelt zich ten doel gasmotoren in Nederland technisch te ondersteunen en het imago van gasmotoren te verbeteren. Meer over de activiteiten van Plagamo vindt u op de website onder projecten / werkgroepen.

Lid worden van Plagamo kan op twee manieren:

  • Via het lidmaatschap van de VIV. Voor 2018 geldt dan een lidmaatschapsvergoeding van 2000,– Euro
  • Direct lid worden via BlueTerra. Voor 2018 geldt dan een lidmaatschapsvergoeding van 2280,– Euro