Conform de Wet Van Dam informeren wij u op deze pagina over de wijze van opzegging van het VIV lidmaatschap conform de statuten.

Beëndiging van het lidmaatschap kan uitsluitend per aangetekende brief aan het VIV secretariaat.

Opzegging dient plaats te vinden een half jaar voor het einde van het kalenderjaar.

Dat houdt in:

  • Indien de opzegging geschiedt voor 1 juli van het lopende kalenderjaar: het lidmaatschap eindigt per 31 december van dat kalenderjaar.
  • Bij opzegging na 30 juni in dat kalenderjaar: het lidmaatschap eindigt per 31 december van het daarop volgende kalenderjaar.

De schiftelijke opzegging van het lidmaatschap moet per aangetekende brief gestuurd worden aan:

VIV secretariaat
t.a.v. dhr. M. Voorwinde
Postbus 1100
3980 DC Bunnik

 

Voor  meer informatie kunt u contact opnemen met het VIV secretariaat bereikbaar op telefoonnummer: +31 6 5425 3985