SIM Holland B.V. is een bedrijf met 3 businessunits; Energie, Agro en Service en actief in verschillende marktsegmenten. Elke BU heeft een gespecialiseerd team.

BU Agro

Levering landbouwmachines en -apparatuur; instrooimachines; mestanalyse-apparatuur.

BU Energie

Gespecialiseerd in totale noodstroomoplossingen. Dit kan bestaan uit een noodstroomaggregaat (NSA), een Uninterruptable Power Supply (UPS) of een combinatie van beiden. Jarenlange ervaring en beproefde kennis maken SIM Holland B.V. tot de noodstroomspecialist van Nederland. Naast noodstroomsystemen leveren wij ook mobiele energie systemen voor jachten, campers, vrachtwagens, etc. Voor duurzame oplossingen leveren wij zogenoemde hybride systemen, dit kan zijn batterijopslag in combinatie met een net-aansluiting/aggregaat.

BU Service

Onze eigen servicedienst doet onderhoud, maar is ook met de servicedienst 24×7 beschikbaar voor calamiteiten.

SIM Holland B.V. since 1933 Sterk in beweging! Toen en nu, bij ons draait alles om U!

MVO

SIM Holland B.V. ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als belangrijk onderdeel van duurzame groei, zowel voor opdrachtgevers als voor de eigen organisatie. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid nemen in de keten door MVO- adviezen te geven in woord, in creatieve voorstellen en met verantwoord gedrag. We hebben dit geborgd met een kwaliteit, veiligheid en milieusysteem, het beleid in MVO is gebaseerd op vier pijlers: A. Verantwoordelijkheid nemen binnen de keten B. Ondersteunen Maatschappelijke projecten C. Voldoen aan wet- en regelgeving D. Streven naar continue verbetering.