Q8Oils maakt deel uit van Kuwait Petroleum Corporation (KPC), een van ’s werelds grootste petroleummaatschappijen. KPC wordt met zijn bekende reserves voor 120 jaar en een dagelijkse aardolieproductie van 2,9 miljoen vaten beschouwd als de op zes na grootste olieproducent ter wereld.

KPC is actief in ieder segment van de petroleumindustrie: on- en offshore exploratie, productie, raffinaderijen, retail, petrochemische producten en zeetransport.

Q8Oils is een volledig geïntegreerde organisatie die op de markt van de smeermiddelen actief is en daarbij wordt ondersteund door de aanzienlijke bedrijfsresources van haar moedermaatschappij. We raffineren onze hoogwaardige basisoliën uit Kuwait Export Crude, produceren een uitgebreid assortiment oliesoorten in onze eigen smeeroliefabrieken en beschikken over uiterst moderne Europese laboratoria voor de ontwikkeling van nieuwe producten en technische ondersteuning voor de klanten. De smeermiddelen van Q8Oils worden tegenwoordig door klanten in meer dan 80 landen wereldwijd gebruikt.