HAN Automotive Research (HAN-AR) is een onderzoek partner voor het bedrijfsleven. Wij bieden bedrijven en organisaties een breed spectrum aan onderzoeksdiensten rond de thema’s ‘INTELLIGENTE MOBILITEIT’ en ‘GROENE MOBILITEIT’. (HAN-AR) maakt deel uit van het Automotive Instituut (momenteel 75 jaar lang) bij de HAN University of Applied Science.

HAN Automotive Research (HAN-AR) is opgericht met als doel de verbinding tussen onderwijs en het professionele veld te versterken. Deze “verbinding” wordt het best bereikt wanneer studenten direct betrokken zijn bij actuele innovatieve uitdagingen uit de industrie. HAN-AR maakt deze verbinding door zich te concentreren op de implementatie van onderzoek en ontwikkeling voor de problemen waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd. De resultaten en de opgebouwde kennis zijn niet alleen nuttig voor de professionele sector, maar worden ook rechtstreeks gebruikt om het onderwijs te versterken. Studenten profiteren hiervan omdat ze kennis en de werkmethoden van hun toekomstige werkgevers verwerven. De industrie profiteert van het kwaliteitsonderzoek dat door onze studenten wordt uitgevoerd.

Als onderzoeks- en ontwikkelingsinstituut is HAN-AR een zeer interessante partner voor overheden, de auto-industrie en voor kleine en middelgrote bedrijven die oplossingen zoeken in de sectoren design, onderzoek en testen. Dankzij de connecties met de auto-industrie, kennisinstellingen, de expertise van docenten en onderzoekers en de kracht van studententeams, kan HAN-AR betaalbare expertise en mankracht bieden, leidend tot innovatieve oplossingen. Klanten krijgen via de samenwerking met HAN-AR toegang tot uitgebreide computerfaciliteiten en dure high-end softwareprogramma’s. Klanten kunnen ook toegang krijgen tot het uitgebreide onderzoekslaboratorium met een breed scala aan test- en meetapparatuur.

Onze expertise
HAN-AR heeft expertise in verschillende domeinen zoals prototyping, modellering, testen, controlesystemen, constructief ontwerp en monitoring die perfect past bij onze onderzoeksthema’s ‘INTELLIGENTE MOBILITEIT’ en ‘GROENE MOBILITEIT’. Onze activiteiten zijn op maat gemaakt met betrekking tot de specifieke behoeften van de klant en we reageren flexibel op specifieke vereisten, verkennen onze expertise om te begrijpen hoe we u kunnen helpen met onze competenties.

Onder de noemer Groene Mobiliteit worden diverse projecten uitgevoerd met verbrandingsmotoren. Daarbij kan het gaan om het testen en ontwikkelen van motoronderdelen, uitlaatgasnabehandeling, motorbesturing en alternatieve brandstoffen. Actueel wordt er veel gewerkt aan aardgas en dual-fuel. HAN-AR beschikt voor haar werk over proefstanden met heavy duty diesel en light duty benzine motoren, alsook brandstofcel- en elektro-aandrijving. Voor emissiemetingen beschikt HAN-AR over een PEMS systeem met een grote range aan analyseerbare componenten, 5-gastesters, een specifieke methaantester, en een PM en PN tester.

  • Control Systems
  • Powertrains
  • Structural Design
  • Vehicle Dynamics
  • Prototyping
  • Testing
  • Monitoring
  • Modelling
  • Business Management

More Information
Website – www.hanautomotiveresearch.nl
LinkedIn – HAN Automotive Research