Een werknemer waarvan de partner bevalt heeft recht op één werkweek kraamverlof. Werkt een medewerker dus maar drie dagen, heeft hij of zij recht op drie dagen kraamverlof en werknemer die fulltime werkt krijgt dus vijf dagen betaald verlof voor de geboorte van een kind.

Partners kunnen het verlof meteen opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier weken na de bevalling. Het verlof is bovendien niet alleen bedoeld voor de echtgen(o)te of geregistreerd partner van de moeder, maar ook voor degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend.

Vanaf 1 januari 2019 mogen werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen ook langer verlof opnemen. Dit adoptieverlof en pleegzorgverlof is nu nog vier weken en wordt uitgebreid naar zes weken. Deze verloven gelden voor beide ouders en tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum) dagloon.

Bevalling:1 dag doorbetaald verlof (voor zover noodzakelijk binnen werktijd)
Kraamverlof:Eenmaal de wekelijkse arbeidsduur
Aangifte burgerlijke stand na geboorte:0,5 dag doorbetaald verlof (voor zover noodzakelijk binnen werktijd)