In het Activiteitenbesluit worden eisen voor keuringen, inspecties en onderhoud voor stookinstallaties gesteld. Volgens de huidige definitie van stookinstallaties zijn alle installaties waarin  (fossiele)  brandstof wordt verstookt om energie mee op te wekken een stookinstallatie. Door een wijziging in het Activiteitenbesluit vallen per 1 januari 2016 ook de dieselmotoren van noodstroominstallaties onder deze regelgeving.

Dit heeft tot gevolg dat noodstroominstallaties vanaf 20 kW een keurings- en inspectieplicht hebben. Dit betekent dat er bij deze (diesel) oliegestookte installaties na ingebruikname een “Eerste Bijzondere Keuring (EBI)” moet worden uitgevoerd en deze daarna periodiek moeten worden geïnspecteerd. Bij installaties met een nominaal vermogen van 20 tot 100 kW moeten de inspecties elke vier jaar plaatsvinden en bij installaties vanaf 100 kW elke 2 jaar.

Vanaf heden is Koninklijke Kemper en van Twist gecertificeerd voor het keuren en inspecteren van noodstroominstallaties volgens de regelgeving opgesteld en beheerd door de stichting SCIOS. De keuring is gebaseerd op SCIOS scope 4 (verbrandingsmotoren), welke is aangepast voor noodstroomaggregaten.

Wij kunnen de wettelijke verplichte keuring aan uw nieuwe of bestaande noodstroominstallatie uitvoeren, zowel de Eerste Bijzonder Keuring (EBI) als de Periodieke Inspecties (PI) voor scope 4 (stookinstallaties). Wilt u meer weten over deze keuringen en de SCIOS wet- en regelgeving? Klik op de onderstaande knop.

Klik hier voor meer informatie

 

Bron: Koninklijke Kemper en van Twist