De wereld, en daarmee ook onze branche, is in beweging. De opkomst van de elektrische auto, motoren op alternatieve brandstoffen, de groei van de vervangingsmarkt en de circulaire economie. In hoeverre hebben deze ontwikkelingen invloed op uw bedrijf? En hoe gaat u hiermee om?

  • Hoe gaat u om met de transitie naar elektromotoren?
  • Wat gebeurt er als het gebruik van fossiele brandstoffen stopt?
  • Welke invloed heeft de vergroening van de economie op uw bedrijf?
  • Bent u aan het innoveren en zo ja hoe pakt u dat aan?

Kortom, hoe speelt u in op alle veranderingen van deze tijd?

BOVAG en VIV helpen u graag om concreet aan de slag te gaan met de toekomst. Dat doen we onder meer door op donderdag 2 november een symposium ‘met andere ogen’ te organiseren waarbij we de branche inspireren om met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Het wordt een leuk en leerzaam programma met prikkelende sprekers.
Wilt u het symposium van het jaar niet missen en kunnen zeggen ‘ik was erbij’? Meld u dan alvast snel aan.

Aan de deelname zijn kosten verbonden. Leden van BOVAG Revisiebedrijven en VIV betalen €225,- p.p. U ontvangt hiervoor een factuur.

> Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden