Tennet heeft in het Duitse deel van de Noordzee het DolWin bèta-converterplatform in gebruik genomen. ’s Werelds grootste en krachtigste stopcontact voor windturbines. Het platform heeft een oppervlakte van een voetbalveld en is zo hoog als een flatgebouw van 30 verdiepingen.
Het platform maakt deel uit van DolWin2, een windturbinepark met een capaciteit van 916 megawatt, voldoende om een miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

In tegenstelling tot de meeste platformen, bestaat DolWin bèta uit een geheel. Het platform is in zijn geheel van Haugesund naar de definitieve locatie in het Duitse deel van de Noordzee gesleept en daar neergezet door de steunpoten te ballasten met water. Het platform rust op rotsgesteente dat voor dit doel op de zeebodem is aangebracht. Het ballastwater wordt later vervangen door 52.000 ton zwaar granulaat, waardoor de stabiliteit nog beter wordt.

De turbines produceren wisselstroom, die op DolWin bèta voor het transport wordt omgezet in gelijkstroom. De kabelverbinding loopt van het platform over een afstand van 45 km. naar Hilgenriedersiel. Van daaruit loopt de verbinding 90 km. ondergronds naar het converterstation Dörpen-West in Nersaksen. hier wordt de gelijkstroom weer omgezet in wisselstroom, die vervolgens in het hoogspanningsnet gaat. Met de inbedrijfstelling van DolWin1, enkele weken geleden, zijn de Duitse doelstellingen voor wind op zee al voor twee derde gerealiseerd. Momenteel heeft Tennet met acht operationele offshore-netaansluitingen zo’n 4300 MW geïnstalleerd. Met DolWin2 is er in 2016 rond 5200 MW aan capaciteit beschikbaar, ofwel 80% van de Duitse doelstelling van 6500 MW in 2020. Momenteel zijn er nog drie offshore-verbindingen in aanbouw.

 

In Nederland

In Nederland, waar Tennet ook verantwoordelijk gaat worden voor de bouw en het onderhoud van een energienet op zee, is sprake van vijf gestandaardiseerde offshore-platformen (substations) van 700 MW per stuk. De planning om vanaf 2019 jaarlijks een platform op te leveren tot een totaal van 3500 MW aan aansluitcapaciteit in 2023 voor nog te bouwen offshore windparken in de Nederlandse Noordzee. In Nederland wordt alleen gebruik gemaakt van wisselstroomverbindingen (AC), waardoor geen converterplatformen op zee hoeven te worden geplaatst. De Nederlandse windparken komen dichter bij de kust te liggen, waardoor het gebruik van kostbare gelijkstroom (DC) niet nodig is.

bron: Schuttevaer | Erik van Huizen | 5 september 2015