De nieuwe Green Deal ‘Continue Aan-Boord Analyse en Diagnose’ (COBALD) maakt op binnenvaartschepen binnenkort het meten van emissies ‘aan de pijp’ mogelijk. De beoogde deelnemers hebben op 11 december al ‘ja’ gezegd tegen de voorlopige tekst en de gekozen aanpak van de green deal. De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zetten binnenkort hun handtekening.
Met COBALD komt het meten van emissies van binnenvaartschepen een belangrijke stap dichterbij, zegt secretaris Dominique Bronzwear van de werkgroep. De volgende partijen staan achter de green deal: Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (inclusief de Inspectie Leefomgeving & Transport). Verder de industriepartijen, vertegenwoordigd door het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB), de Stichting Integraal Ondernemen Drechtsteden e.o. en de Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren (VIV). Het initiatief wordt eveneens ondersteund door onderzoeks- en kennisinstellingen TNO, ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland), MARIN, Deltares, STC-NESTRA en SGS, en door de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Rabobank.
Verder vergroenen
Al sinds de invoering van de CCR2-emissienorm voor binnenvaartmotoren in 2007 wordt er nagedacht over het verder vergroenen van de binnenvaartvloot. Met name voor de schepen met oudere motoren – die vaak nog prima werken en nog lang mee kunnen – wordt steeds meer gekeken naar andere manieren van vergroenen, zonder dat de motor hoeft te worden vervangen.
Sinds 2007 wordt daarom door verschillende partijen gewerkt aan mogelijkheden en systemen om de werkelijke emissies van binnenvaartschepen in de praktijk aan te tonen, bijvoorbeeld door emissiemeting ‘aan de pijp’, aan boord. Deze instrumenten zijn echter nog niet in de praktijk gevalideerd door de wetenschap en toezichthouders.
De green deal COBALD richt zich juist op het verzamelen en beoordelen van emissiegegevens die met on-board meetapparatuur zijn gemeten. Zodoende wordt gezocht naar een voor de ondernemer kosteneffectieve manier om de milieuprestatie van zijn schip vast te stellen. Hiertoe gaan binnenvaartorganisaties, overheden, industriepartijen, wetenschappers en bovenal schippers samenwerken in een project van twee jaar om de bruikbaarheid van continue aan-boord analyse en diagnose te testen. Het is gelukt om bestaande en geplande projecten op het gebied van ‘meten aan schepen’ te betrekken in de green deal, zodat er efficiënt kan worden samengewerkt en kennis uitgewisseld rondom aan-boordmetingen.
De doelstellingen van de beoogde green deal zijn het beoordelen of COBALD een bruikbaar instrument is om – ook op wetgevingsniveau – de milieuprestatie van binnenvaartschepen vast te stellen, het adviseren aan wetgevers (nationaal en internationaal) over de mogelijke toepassing van COBALD, en vervolgens het toepassing van COBALD op nationaal niveau, bijvoorbeeld door het Havenbedrijf Rotterdam in verband met de milieueisen rond Maasvlakte 2. Als de ministers van EZ en IenM in het eerste kwartaal hun handtekening zetten, vindt uitvoering van de green deal vervolgens plaats tussen 2016 en 2018. bron: Schuttevaer | 27 januari 2016