VIV en BOVAG Revisiebedrijven werken al enkele jaren intensief samen. Er zijn namelijk veel gemeenschappelijke uitdagingen, zoals vereisten op het gebied van milieu en uitstoot, het aantrekken van technisch geschoold talent en verbeteren van het imago van de verbrandingsmotoren. Samen optrekken betekent ook meer voor elkaar krijgen. Om de samenwerking verder vorm te geven, zoekt VIV ondernemers die mee willen denken over de plannen.

Er wordt de komende tijd uitvoerig onderzoek gedaan naar een volgende stap in de samenwerking tussen VIV en BOVAG Revisiebedrijven. Van belang is daarbij het respecteren van beide merken, het historische erfgoed, behaalde resultaten en lopende projecten. Er wordt gekeken naar onderlinge verschillen en overeenkomsten, maar ook naar perspectief op de toekomst van de branche.

Toegevoegde waarde

Er wordt daarnaast gekeken wat het mogelijk verder samengaan van VIV en BOVAG Revisiebedrijven voor concrete voordelen kan bieden aan leden. Michel Voorwinde, directeur VIV: “De stem van de leden is erg belangrijk in dit traject, daarom willen we graag een klankbordgroep samenstellen met leden om hun mening te horen en de plannen te toetsen. Wat voorop staat is dat de samenwerking een toegevoegde waarde moet hebben voor VIV-leden. Ook willen we dat de continuïteit van huidige projecten en plannen behouden blijft. Ook hebben we oog voor de betaalbaarheid van een mogelijk nauwere samenwerking met BOVAG.”

Aanmelden

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep zal plaatsvinden in maart. Als u hieraan wilt deelnemen, kunt u zich tot 1 maart aanmelden bij Michel Voorwinde via viv@verbrandingsmotor.nl of (06) 54 25 39 85.