Van natuur alleen kun je niet leven, er moet ook brood op de plank komen’, betoogde Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA/EVP) vrijdag 11 december tijdens het traditionele jaardiner van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).
Schreijer-Pierik gaf op eigen wijze invulling aan het thema ‘Milieuregels binnenvaart: Schoon genoeg?!’ tijdens het jaardiner. Het CBRB had haar mening gevraagd over de haalbaarheid van nieuwe milieumaatregelen, die volgens de brancheorganisatie teveel alleen een theoretische onderbouwing kennen. Het CBRB constateert dat de binnenvaart steeds meer wordt getoetst op de mate waarin zij aan de maatschappelijke verwachtingen op milieugebied voldoet.
Het Twents Europarlementslid, met ruim 30 jaar ervaring in de landspolitiek, liet in ferme taal blijken dat ze er ‘schoon genoeg’ van had. ‘We zijn met z’n allen in Den Haag veel voor gelogen over milieuwetgeving, onder het mom van “mag niet van Brussel”. Al dat geneuzel in Den Haag, die neiging om meer te doen dan Europa van ons vraagt… Ik had veel eerder naar Brussel moeten gaan.’
Voor de binnenvaart is Schreijer-Pierik bereid om de NRMM-problematiek vanuit de Europese politiek te belichten. Ze heeft al een amendement ingediend om, in plaats van bij de CCR II regelgeving, aan te sluiten bij de meer acceptabele Amerikaanse norm (EPA Tier 4) voor scheepsmotoren. Met deze norm stoot de binnenvaart 80% minder emissies uit dan met de huidige CCR II regelgeving.
De Euro 6 norm die de Europese Commissie in wil voeren zou de binnenvaart graag omarmen, maar de daarvoor benodigde motoren bestaan eenvoudigweg niet, en komen er volgens binnenvaart en motorenbranche ook niet. Invoering van de Euro 6 norm zou derhalve betekenen dat oude motoren steeds maar weer gereviseerd worden, met alle negatieve (milieu)gevolgen van dien.
‘Van Annie, voor Melanie’
Ergerlijk noemde Annie Schreijer de wijze waarop de auto-industrie tegemoet wordt gekomen na het Volkswagen-debacle. Daar wordt toegestaan om veel meer (nieuwe dieselmodellen 110% meer NOx tot januari 2020) emissies uit te stoten dan nu is voorgeschreven. ‘Het kan niet zo zijn dat de autobranche heel veel ruimte krijgt en uw sector niet. In Europa doe je alles met elkaar’, hield ze de bijna 200 gasten aan het CBRB-jaardiner voor.
Schreijer-Pierik bood Lucia Luijten, hoofd van de afdeling binnenvaart van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, een exemplaar aan van ‘Land in de knel’, om door te geven aan de minister. ‘Van Annie, voor Melanie’ signeerde ze het boekwerk dat onder meer in gaat op de manier waarop overheden met regelgeving omgaan.

bron: Schutteaer | 9 januari 2016 | Dirk van der Meulen