LET OP! Veranderde aanmeldprocedure voor onder de EIA regeling vallende hoofdmotoren van binnenvaartschepen

De update van de EIA lijst 2016 is beschikbaar.

VIV EIA Lijst april 2016