DSC_0270 mtu
De VIV Academy

Bedrijven die werkzaam zijn in de techniek weten het al. De technische vooruitgang is niet te stoppen en gaat op dit moment razend snel. Dit gegeven zorgt ervoor dat medewerkers meer dan vroeger het geval was, scholing nodig hebben om hun kennis op peil te houden. Hiervoor kunt u terecht bij de VIV Academy. De VIV Academy is niet locatie gebonden. De korte trainingen kunnen overal gegeven worden waar wij de beschikking hebben over een goede leslocatie. Uitzondering vormen trainingen die specifieke ‘hardware’ nodig hebben. Die moeten uiteraard worden gegeven waar de ‘hardware’ zich bevindt. Veelal zal dat het Praktijk Opleiding Centrum van de VIV in Dordrecht zijn.

Cursusvoorbeelden

  • Monteurs zijn vaak het visitekaartje van uw onderneming. Zij hebben het contact met uw klanten tijdens werkzaamheden die ze uit uw naam voor de klant uitvoeren. Het gedrag van uw monteurs is daarom ook mede bepalend of de klant weer terug komt met een herhaalopdracht of wellicht een nieuwe opdracht. Welke competenties wilt u daarvoor verbeteren bij uw monteurs? Dat is natuurlijk erg afhankelijk van de persoon en daarmee maatwerk.
  • Techniek en administratie blijft een moeilijk te koppelen begrip. Toch is uw onderneming gebaad bij een goede verslaglegging en het correct invullen van activiteiten die bij de klant zijn uitgevoerd. Hoeveel inkomsten loopt u nu mis door het niet correct voeren van een juiste administratie door uw monteurs?
  • Hoe worden er bij u in uw organisatie kosten calculaties gemaakt. Komen de kostencalculaties aan het einde van het project goed uit of kan daarin nog wel wat verbeterd worden?
  • Veiligheid en verantwoord werken is belangrijk. Niemand zit te wachten op ongelukken op het werk. Daarom is het zaak medewerkers op continue basis te trainen over veiligheid op het werk. Een eenmalige training voor een VCA diploma heeft daarin zeker niet het gewenste resultaat.

Voor al deze voorbeelden heeft de VIV Academy oplossingen. Wij bieden u een one-stop-shop voor uw trainingsbehoeften, meestal lokaal gefaciliteerd, waardoor uw monteurs niet ver hoeven te rijden naar de training; wat kosten reduceert.

Actueel aanbod

Mail voor een actueel cursusaanbod naar het volgende adres:

viv@verbrandingsmotor.nl