trainingen-04

Publiek-Private Samenwerking

De VIV is sinds 2007 bezig met het herschrijven van de MBO opleiding voor verbrandingsmotortechniek. Hierbij heeft VIV intensief samengewerkt met het ROC Albeda en ROC Da Vinci. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een geheel vernieuwd programma voor het MBO onderwijs. Voor de BBL, leren en werken, zijn er 3 leergangen ontwikkeld:

–     Mbo niveau 2 Verbrandingsmotor Technicus

–     Mbo niveau 3 Eerste Verbrandingsmotor Technicus

–     Mbo niveau 4 Specialist Verbrandingsmotor Techniek

Recent heeft de minister echter besloten dat er meer aandacht moet komen voor de koppeling tussen VMBO en MBO en tussen MBO en HBO. Een doorlopende leerlijn wordt dit ook wel genoemd. Dit houdt concreet in dat op het VMBO qua profielen en studies moet aansluiten op het MBO en zo verder. Aangezien leerlingen die afkomstig zijn van het VMBO nog te jong zijn om in een BBL opleiding te kunnen worden geplaatst heeft dit de VIV ertoe genoodzaakt een BOL niveau 2 (volledige dagopleiding) en een BOL niveau 3 te ontwikkelen voor verbrandingsmotor techniek.

Hiertoe heeft de VIV samen met het ROC Da Vinci een Publiek Private Samenwerking (PPS) opgesteld. Middels deze PPS constructie is de projectgroep erin geslaagd bij het Regionaal Investerings Fonds een subsidie te krijgen. Met deze subsidie gaat de projectgroep het volgende doen:

–     Ontwikkelen van de BOL niveau 2 opleiding Verbrandingsmotor Technicus

–     Ontwikkelen van de BOL niveau 3 opleiding Eerste Verbrandingsmotor Technicus

–     Het opzetten van een Praktijk Opleidings Centrum

–     Ontwikkelen van VMBO opleidingsmateriaal

In het PPS project participeren de volgende partijen:

–     Da Vinci College

–     Gemeente Dordrecht

–     Wärtsilä Nederland BV

–     Koninklijke Kemper en van Twist

–     Dolderman

–     MTU Benelux

–     Koedood Dieselservice BV

–     Holland Diesel Maassluis (HDM)

–     Pon Power

–     Emigreen

–     Van Halteren Special Products BV (Voorheen Novek)

–     Sandfirden Technics

–     Penta College

–     Stedelijk Dalton Lyceum

–     IJssel College

–     Insula College

–     Merewade College

–     Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

–     Automotive Center of Expertise (ACE)

–     OMNEON

–     Netherlands Maritime Technology (NMT)

–     Innovam