Damen Shipyards legt de laatste hand aan de Ecoliner (110×11.45 meter, 3040 ton). De Ecoliner is een LNG-elektrische binnenvaarttanker met luchtsmering onder het vlak en FLEX-tunnels. De combinatie van nieuwe technieken moet een brandstofbesparing opleveren van 25% en een nog veel grotere verlaging van emissies.
De Ecoliner is dubbelschroefs uitgevoerd met twee gescheiden machinekamers in het achterschip, één aan stuurboord en één aan bakboord. In elke machinekamer staan twee 300kW Scania V8 gasgeneratoren van Sandfirden. Per machinekamer drijft een 500kW permanent magneet elektromotor een vaste schroef aan.

bron: tekst + afbeelding Schuttevaer dd. 2 nov. 2015 | Hans Heynen

“De Ecoliner is dubbelschroefs uitgevoerd met twee gescheiden machinekamers in het achterschip, één aan stuurboord en één aan bakboord. In elke machinekamer staan twee 300 kW Scania V8 gasgeneratoren van Sandfirden. De generatoren leveren stroom voor een gelijkstroom of DC-netwerk. ‘Voordeel van zo’n systeem is dat je veel flexibeler bent’, zegt projectmanager Rob Schuurmans van Damen. ‘Het managementsysteem hoeft een bijspringende generator niet eerst te synchroniseren wanneer meer vermogen nodig is, de generator kan gelijk op het net. Je kunt een gelijkstroomsysteem ook combineren met een accubank, zodat je geen generator nodig hebt als het schip voor de wal ligt.’

Per machinekamer drijft een 500 kW permanent magneet elektromotor een vaste schroef aan. Power Master omvormers van Visedo maken wisselstroom van de gelijkstroom en sturen de watergekoelde elektromotoren aan.
Het DC-netwerk levert ook stroom aan de elektrische boegschroef, twee 450 kuubs wormpompen van Kampers op het tankdek, de blowers voor de luchtsmering en het boordnet. Het aantal draaiende generatoren kan door een managementsysteem automatisch worden afgestemd op de belasting.
Op het verlaagde achterdek staan twee bij Cryovat uit Nijkerk gebouwde LNG-tanks met een capaciteit van zo’n 50 kuub. De achterwoning op de Ecoliner is daardoor wat korter dan gemiddeld op een 110 meter. Dat wordt gecompenseerd door de woning over de volle breedte te laten doorlopen. Er zijn dus geen gangboorden naast de woning.

Luchtsmering
Het met lucht vullen en gevuld houden van de langwerpige luchtkasten van het ACES (Air Chamber Energy Saving) bodemvlak kost weinig energie. Wanneer het schip drie meter diep ligt is een overdruk van 0,3 bar nodig. Die wordt geleverd door blowers in het voorschip die op de rivier rond 3000 Watt per uur verbruiken om de luchtkasten goed gevuld te houden. Dat levert een weerstandsvermindering op van 15%, wat zich vertaalt in een even grote brandstofbesparing.
De door Van Der Velden Marine uit Krimpen aan de Lek geleverde klap- of FLEX-tunnels besparen, met het gas-elektrische systeem, nog eens 10% brandstof. De wanden van deze tunnels worden tegen de romp geklapt wanneer de schroeven zo diep onder de waterspiegel draaien dat ze geen lucht meer kunnen aanzuigen. Het wegklappen vermindert de weerstand en verbetert de aanstroming naar de in straalbuizen draaiende schroeven.
Wanneer de Ecoliner op de Rijn wordt ingezet moet de combinatie van nieuwe technieken 250.000 euro per jaar aan brandstofbesparing opleveren.
Omdat de generatoren minder uren maken (in de afvaart staan er 2 tot 3 stil) en ze door het gebruik van aardgas minder vervuilen, liggen de onderhoudskosten naar verwachting lager.
Daar staat tegenover dat de innovatieve tanker aanzienlijk duurder is dan een tanker met een conventionele voortstuwing. Een subsidie van 1,1 miljoen, in het kader van het LNG Masterplan voor Rijn, Main en Donau van het Europese Ten-T-programma, verkleint het verschil bij dit schip.
Schuurmans verwacht dat het in december vaart, zodat nog voor het einde van het jaar metingen kunnen worden gedaan naar weerstand en verbruik onder verschillende operationele omstandigheden. Onder welke vlag het schip vervolgens gaat varen is nog niet bekend.”