In de afgelopen jaren is het onderwerp boegschroefbediening een regelmatig terugkerend punt van discussie geweest bij het certificeren van binnenschepen. Met deze brief aan de certificeerde instellingen bekrachtigd de Inspectie Leefomgeving en Transport dat de boegschroefbediening aan boord van binnenschepen te allen tijde moet voldoen aan de nu geldende voorschriften.

Dit geldt zowel voor boegschroefbedieningen die verplicht zijn aangebracht als de exemplaren die vrijwillig zijn geplaatst. Werkinstructies en tabellen die in het verleden werden toegepast voor het certificeren van binnenschepen maken geen deel uit van het nu geldende normenkader en mogen niet gebruikt worden. De voorschriften voor de boegschroefbediening staan in ES-TRIN, zie onder meer de artikelen 6.06, lid 1, en artikel 7.04 lid 8. Relevant is artikel 7.04 lid 9 ES-TRIN.

Bron: CBRB