Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 bekendgemaakt. De minimumlonen worden verhoogd met 1,1%. Deze verhoging heeft gevolgen voor de salaristabellen en salarisgroepen in de verschillende cao’s. Met deze verhoging klopt een aantal bedragen die in de cao-boekjes staan vanaf 1 januari 2020 niet meer.

Het nieuwe brutominimumloon is per 1 januari 2020 als volgt:

  • € 1.653,60 per maand
  • € 381,60 per week
  • € 76,32 per dag

De bedragen gelden voor medewerkers van 21 jaar en ouder bij een volledige werkweek. Tot en met 31 december 2019 is het minimumloon per maand nog € 1.635,60.

Minimumjeugdloon

Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. De bedragen van het wettelijk minimumloon voor jongeren veranderen ook per 1 januari 2020. In de onderstaande tabel staan de bedragen die gelden met ingang van 1 januari 2020:

Bedragen minimumjeugdloon BBL-leerlingen 18 t/m 20 jaar

Voor medewerkers in de leeftijd van 18 t/m 20 jaar die via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) werken, gelden andere bedragen voor het minimumloon. In tabel 2 staan de bedragen die gelden met ingang van 1 januari 2020. Voor BBL-leerlingen in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar en 21 jaar gelden de bedragen van het minimumloon (zie tabel 1).