brenda.snel@fme.nl

Over Brenda Snel

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
heeft tot nu toe 49 berichten gepost.

CBRB: NRMM regelgeving komt later dit jaar

De ‘Non Road Mobile Machinery Directive’ (NRMM) is een voorstel in de eindfase voor een Europese verordening. Deze verordening gaat de emissie-eisen waaraan nieuwe scheepsmotoren moeten voldoen regelen. Vanaf ongeveer

10 september 2015|

Seminar ‘alternatieve brandstoffen; welke past bij u?’

Met het steeds strenger worden van (inter-) nationale regelgeving is de belangstelling voor alternatieve brandstoffen groeiende. Maar juist welke brandstof is goed voor uw schip? Er zijn vele factoren die

10 september 2015|

Greydanus vertrekt als Manager Praktijk Opleidingscentrum

Met ingang van 15 september 2015 zal Maarten Greydanus zich terugtrekken als Manager van het Praktijk Opleidingscentrum van de VIV in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht. Maarten heeft zich, naast zijn

7 juli 2015|

IE Motoren Event 2015

Voor de VIV lidbedrijven die zich naast verbrandingsmotorentechniek óók bezig houden met elektromotoren en energiemanagement vindt er op 15 september het IE Motoren Event plaats.
Hét event voor energiemanagement in de

7 juli 2015|

EIA lijst herzien | Juli 2015

Naar aanleiding van wijzigingen in de motorenrange van Scania en Yanmar heeft de VIV de EIA-lijst herzien. Deze lijst (juli 2015) vervangt de voorgaande EIA lijst. De complete EIA lijst

7 juli 2015|

VIV bulletin 2 is uit!

Het 2de VIV bulletin van dit jaar is uit. In een geheel nieuwe huisstijl zal het VIV bulletin eind deze week op de mat vallen bij de VIV leden.
Niet langer

7 juli 2015|

Verordening (EU) 2015/757 (MRV-systeem) gepubliceerd

Na akkoord van zowel het Europees Parlement als de Europese Milieuraad, is de Verordening (EU) 2015/757 voor een Europees MRV-systeem afgelopen week gepubliceerd in het EU-publicatieblad.
De verordening wordt van toepassing

29 juni 2015|

MKB innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT)

29 juni 2015|

Risico inventarisatie en – evaluatie (RIE)

Bewust ondernemen betekent dat u weet welke risico’s uw bedrijf loopt, niet alleen financieel maar ook op het gebied van veiligheid en gezondheid. De risico inventarisatie en evaluatie helpt u

29 juni 2015|

Update werkgroep ‘Stage V’

Achtergrond

In 2014 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor verregaande emissie limitering op non-road mobile machinery (NRMM). In deze voorstellen gaat Europa verder dan de in Amerika gestelde eisen

29 juni 2015|