Na lang wachten was het afgelopen week eindelijk zover. De eerste fysieke Algemene Ledenvergadering sinds lange tijd, waarbij iedereen elkaar weer in de ogen kon kijken zonder beeldscherm en webcam ertussen. Leden kwamen in groten getale naar het NBC in Nieuwegein en de sfeer was goed.

Tijdens de ALV blikten Bart Verhoeve (voorzitter VIV) en Wijnand de Geus (branchemanager a.i.) kort terug op het afgelopen jaar, waarna er ook vooruit gekeken werd. De overgang van het VIV secretariaat en de VIV-leden naar BOVAG kwam uitgebreid aan bod. Want wat moet er allemaal nog gebeuren voordat de VIV definitief ‘haar deuren sluit’ en op gaat in BOVAG Energiesystemen en Revisie? Belangrijkste boodschap aan de VIV-leden was: regel nu de overstap naar  BOVAG en maak gebruik van alle producten en diensten die BOVAG biedt.

Op de agenda stond ook als thema alternatieve brandstoffen. Pieter ’t Hart van Green Maritime Methanol nam het woord en vertelde meer over het brancheproject waar zij onder andere samen met VIV aan werken. Hierbij gaat het om bestaande grotere motoren om te bouwen naar methanol als brandstof. VIV is in dat licht ook met verschillende branchepartijen (o.a. HAN Automotive en diverse betrokken leden) bezig met het schrijven van twee handleidingen, ieder voor een bepaalde soort scheepsmotor om deze te kunnen ombouwen naar methanol als brandstofvoorziening. Een erg interessant verhaal dat dichterbij is dan we soms denken.

Naast methanol kwam ook waterstof aan bod. Ing. Peter van Gompel van TNO nam de mensen in de zaal mee in de wereld van waterstof en zogenaamde synthetische brandstoffen. Met behulp van waterstof kan een synthetische brandstof (e-fuel)  gemaakt worden  die goed toepasbaar is in de gewone verbrandingsmotoren. Indien de waterstof wordt gemaakt met duurzame energie kan op termijn deze nieuwe brandstof een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van CO2-uitstoot in zware transporttoepassingen. Denk hierbij  aan langeafstandstransport over de weg, scheep- en luchtvaart. TNO doet samen met veel branchepartijen onderzoek naar het gebruik en de haalbaarheid van waterstof in vele toepassingen, waaronder ook de vrachtwagenindustrie. Want één ding is zeker, er moet gezocht worden naar meer CO2-vriendelijke brandstoffen en met biobrandstoffen alleen komen we er niet.  Het onderzoek naar e-fuels en waterstof is bij TNO in volle gang en biedt op termijn veel mogelijkheden, omdat er met vloeibare brandstof relatief weinig motoraanpassingen nodig zijn en veiligheid kleiner issue is.

Na afloop van alle verhalen was er uiteraard genoeg tijd om bij te praten met collega-ondernemers en hier werd dankbaar gebruik van gemaakt! Op naar de volgende ALV, deze staat gepland voor 24 november. Noteer de datum alvast in uw agenda.

VIV BOVAG ALV 23 sept
PR 210923 BOVAG ROL ICE-E-FUEL