FME en vakbonden zijn het eens geworden over een akkoord voor de cao Metalektro. ‘We zijn een marktconforme loonontwikkeling van 1,9% op twaalfmaands basis overeengekomen, met een lange looptijd van 37 maanden. Daarnaast hebben wij afspraken gemaakt die de wendbaarheid van de bedrijven vergroten en gaan werkgevers en vakbonden samen werk maken van sociale innovatie’, aldus Peter Bongaerts namens FME. bron: FME