Nieuws

Ervaringen met methanol als brandstof vooralsnog positief

In 2015 werden de dieselmotoren van het in 2001 in de vaart gekomen Ro-Pax-schip Stena Germanica (241 x 26 meter) van Stena Lines omgebouwd tot dual fuel motoren die voor

22 februari 2017|

Leeftijd minimumjeugdloon in stappen omlaag

Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het stapsgewijs verlagen van de leeftijd voor het minimumloon van 23 naar 21 jaar. Vanaf 1 juli

22 februari 2017|

PMT verlaagt pensioenen in 2017 niet

Het pensioenfonds voor Metaal en Techniek hoeft in 2017 de pensioenen niet te verlagen. De achterstand op het herstelplan werd in het laatste kwartaal van 2016 grotendeels ingelopen. Wel blijft

22 februari 2017|

Trainingen ‘Design of Marine Auxiliary Systems’ vanaf maart van start

Tijdens de Engelstalige serie trainingen ‘Design of Marine Auxiliary Systems’ worden de belangrijkste aspecten van hulpsystemen aan boord van schepen en offshore platformen behandeld zodat u de nodige kennis vergaart

20 februari 2017|

Rotterdam stelt groeicijfers haven naar beneden bij

De goederenstromen van en naar de haven van Rotterdam zullen tot 2040 minder snel groeien dan in het verleden werd verwacht. Dat geeft de Voortgangsreportage 2016 van de Havenvisie 2030

14 februari 2017|

Koelvloeistofanalyse kan motorschade voorkomen

Veel motorschades en motorstoringen in de binnenvaart zijn terug te voeren op een slecht functionerend koelsysteem. Een koelvloeistofanalyse kan koelproblemen in een vroeg stadium signaleren, zodat tijdig kan worden ingegrepen.

‘Koelvloeistof

13 februari 2017|

Restwarmtegenerator is wel zo efficiënt

Verbrandingsmotoren halen in de scheepvaart een nuttig rendement van 40 tot 50%. Dat betekent dat zeker de helft van de energie uit de brandstof via de uitlaat en het koelwater

10 februari 2017|

Groen varen is ‘hobbywerk’

‘Groen varen’ is kostbaar. Je moet het als binnenvaartondernemer dus vooral doen voor het milieu en niet zozeer voor je portemonnee. Want de investeringen die gepaard gaan met het milieuvriendelijker

9 februari 2017|

Overslag Amsterdam stijgt nauwelijks

De overslag in de haven van Amsterdam is met 0,4% gestegen van 78,4 miljoen ton in 2015 naar 78,8 miljoen ton in 2016.

De overslag in alle zeehavens in het Noordzeekanaalgebied

7 februari 2017|

Watertrucks komen er nu toch echt aan

De ontwerpen zijn klaar en de laatste onderhandelingen met de werven die de duwboten en bakken gaan bouwen verkeren in de laatste fase. Daarmee komt de Vlaamse Watertruck er nu

6 februari 2017|